Giới Thiệu về Mái Ấm Hồng Ân

Mái Ấm Hồng Ân là tên một trong hai trại trẻ mồ côi ở Việt Nam, cơ sở thứ nhất tại Q. Tân Bình, Sài Gòn nuôi 11 trẻ mồ côi và cơ sở thứ hai ở Tây Ninh, nông thôn, tỉnh phía Nam Việt Nam, nuôi 25 trẻ mồ côi.

Mái Ấm Hồng Ân là một tổ chức từ thiện tận tâm, nhiệt tình được quản lý bởi gia đình của người họ Vương bằng tất cả trái tim và sự hy sinh. Cô Sương là người đã sáng lập ra Mái Ấm Hồng Ân, là một sự kì công đối với những người độc thân, nhưng Cô Sương đã làm được. Cô Sương bị liệt nửa người do tai nạn khi cô còn trẻ. Mái Ấm Hồng Ân là sự hiến dâng quên mình và đầy lòng vị tha của cô Sương, sự cống hiến và tình yêu của cô đã giúp cô vượt qua những khó khăn riêng của cá nhân cô. Cô Sương là một người mẹ của những trẻ em đang sống tại mái ấm ở Sài Gòn. Bố mẹ của cô Sương, Ông và Bà Vương, cũng giúp cô chăm sóc những đứa trẻ ở Tây Ninh và đối xử với chúng cũng như những đứa con đứa cháu của mình.

Co Suong - Founder of Mai Am Hong An

Co Suong - Founder of Mai Am Hong An

Mái Ấm Hồng Ân cũng nhờ vào sự hảo tâm và những tấm lòng từ thiện của nhiều quý ân nhân và các nhà hảo tâm ở địa phương và cộng đồng quốc tế. Họ đóng góp thực phẩm, thời gian hay tiền bạc giúp cho những nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày cũng như nhu cầu giáo dục, học tập của những trẻ mồ côi. Mái Ấm Hồng Ân do thiếu nguồn tài trợ để cung cấp chỗ ở và thức ăn cho trẻ, và thậm chí đó là một vấn đề sinh tồn lúc này. Với sự giúp đỡ của một cộng đồng rộng lớn hơn, chúng tôi hy vọng rằng Mái Ấm Hồng Ân sẽ có cung cấp tốt hơn cho y tế, cơ sở giáo dục và dạy nghề cho các em cơ hội để các em có thể mong đợi vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Kids with a blessed future?

Kids with a blessed future?

Mai Am Hong An, means the Blessed Sweet Home in Vietnamese. It is in fact two orphanages, one based in Tan Binh in Saigon housing 11 orphans and one in Tay Ninh, a rural province in south Vietnam, housing 25 orphans.
 
Mai Am Hong An is a charitable organisation which is devotedly run by the Vuong family out of their kindheartedness and sacrifice for the last 25 years. Co Suong is the founder and beating heart of Mai Am Hong An, which is a great feat for any single person but even more so for Co Suong. Co Suong has paraplegia due to an accident in her early life. Mai Am Hong An is the realisation of Co Suong’s incredible selflessness, dedication and love through her own personal difficulties. Co Suong is the mother to the children in the Saigon home. Her parents, Ong and Ba Vuong, act as parents to the children in the Tay Ninh home.
 
Under the watchful aring eye of Ba Vuong

Under the caring watchful eye of Ba Vuong

Mai Am Hong An also relies on the kindness and charity of many other people in the local and international community who donate their food, time or money to the upbringing of these needy orphans. Mai Am Hong An due to the lack of continuous funding is strives only to provide shelter and food for the children, and even that is a struggle at times. With more help from the community we hope that Mai Am Hong An will be able to provide better healthcare, basic education and vocational opportunities for the children so that they can look forward to a future of opportunities.
Advertisements